Misverstanden en mythes

Over ondersteunde communicatie bestaan een aantal vooroordelen en misverstanden. Die mythes zijn intussen allemaal ontkracht door talrijke, goed onderbouwde studies. We nemen je er graag even door.

Toch maar niet, anders ...

ga ik niet meer (terug) spreken

Ondersteunde communicatie belemmert het spreken niet. Communicatie bevordert taal- en spraakontwikkeling, dus ondersteunde communicatie doet dat ook. Er wordt door gebruik van ondersteunde communicatie zelfs meer gesproken. OC zorgt ervoor dat de persoon met communicatiemoeilijkheden meer betrokken wordt, dat er minder druk op hem/haar ligt om te spreken en dat hij/zij sneller leert omdat hij/zij snel feedback krijgt van zijn/haar gesprekspartner.

Toch maar niet, eerst nog …

de spraak oefenen

Ondersteunde communicatie wordt soms gezien als het laatste redmiddel. Enkel wanneer alle andere therapieën niet werken, dan gaat men kijken naar ondersteunde communicatie. Het tegendeel is waar. Wanneer je OC meteen gebruikt, stimuleer je de taal- en spraakontwikkeling en maak je de behandeling net gemakkelijker.

wachten tot je wat ouder bent

Er hangen geen voorwaarden vast aan het gebruiken van ondersteunde communicatie, dus ook geen leeftijd. OC zorgt voor interactie, interactie leidt tot communicatie en communicatie zorgt voor taalverwerving. Taalverwerving is dan weer een belangrijke voorwaarde bij cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele regulatie.

Toch maar niet, ik ben te …

cognitief of verstandelijk beperkt

Ondersteunde communicatie stimuleert net de cognitieve ontwikkeling. Ook op een lager cognitief niveau kan je met OC starten. Taal en communicatie leer je vooral doordat het je wordt aangeboden en je het zelf actief kan gebruiken. Bovendien is het heel erg moeilijk om je cognitieve mogelijkheden in te schatten wanneer je niet kan communiceren. Je hebt dus waarschijnlijk meer mogelijkheden dan je denkt.

beperkt om de betekenis van afbeeldingen te begrijpen

Men gaat er vaak van uit dat je gemakkelijker de betekenis van een voorwerp begrijpt dan van een afbeelding. Daar is nochtans geen enkel bewijs voor. Het principe is zowel bij voorwerpen als bij afbeeldingen hetzelfde: door veel herhaling wordt de betekenis duidelijk.

motorisch beperkt

Vanaf je één kleine spierbeweging bewust onder controle hebt, zijn er mogelijkheden om de communicatie te ondersteunen. Duid in de filterfunctie je motorische mogelijkheden aan om de meest geschikte vormen van bediening te vinden.

visueel beperkt

Zelfs personen die volledig blind zijn, kunnen ondersteunde communicatie gebruiken (zie Aanpassingen voor personen die slechtziend zijn en Aanpassingen voor blinde personen). Ook voor doofblinde personen bestaan er verschillende mogelijkheden. Duid in de filterfunctie je visuele mogelijkheden aan om de geschikte hulpmiddelen te vinden.

auditief beperkt

Wanneer je doof of slechthorend bent, is er een communicatieprobleem in twee richtingen. Gelukkig zijn ook daarvoor verschillende hulpmiddelen beschikbaar (zie Aanpassingen voor personen met een gehoorprobleem).

meervoudig beperkt

Wanneer je een combinatie van verschillende beperkingen hebt, gaan we op zoek naar een oplossing op maat. Ook dan kan je dus nog steeds communiceren. Je kan hiervoor gerust contact opnemen met de experten van Modem om samen een oplossing te vinden.

Toch maar niet ... 

ik word al voldoende begrepen

Het streefdoel van ondersteunde communicatie is ervoor zorgen dat je zelfstandig alles kan zeggen, in alle situaties, met zowel bekenden als onbekenden. Bovendien verhoogt OC je taalvaardigheid en geletterdheid. Het is dus heel goed wanneer je al een paar woorden onder de knie hebt, maar het zal nooit kwaad kunnen om er meer te leren zodat je ook meer kan communiceren.

Bronnen:
www.stichtingmilo.nl/artikelen/is-moet-weten-oc
www.childrenstherapyteam.com/index.php/aac/
www.tobiidynavox.com/learn/what-is-aac/common-questions/

Zoek je kant-en-klare communicatiehulpmiddelen of persoonlijk advies van onze experten?